„Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България“

„Приятелите на Зипи” е авторска програма за насърчаване на психичното здраве при деца между 5 и 7 години, която се прилага в училищата в 27 страни по света от различни континенти. Тя подобрява уменията за справяне и самооценката на децата, социалния климат в класната стая, както и академичните постижения. Така служи като превенция на училищния тормоз и маргинализирането на деца на етническа/социална/физическа или друга основа.

Въвеждането в България на „Приятелите на Зипи” е възможно благодарение на проект на Фондация „Асоциация Анимус” в партньорство с Voksne for Barn, Норвегия. Той е финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) 2009-2014. Проектът е подкрепен от Регионален инспекторат на образованието към Министерството на образованието и науката и Дирекция ”Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична община. Тази подкрепа е чест за „Асоциация Анимус”, тъй като признава ценността и полезността на обучителната програма.

Програмата ще се пилотира през учебната 2014-1015 г. в няколко училища и детски градини в гр. София с идеята да добие устойчивост и да се разпространи като добра практика и в други учебни заведения из страната.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Може ли моето училище да прилага „Приятелите на Зипи“?

Всяко училище или група от образователни заведения може да заяви желание за обучение на педагогическия си екип в програмата. Обучението на учителите е много важна част от прилагането на „Приятелите на Зипи” и затова програмата е предвидена само за учители, които са посещавали първоначален курс на обучение в „Приятелите на Зипи”. Един от най-важните критерии в избора на училища и детски градини е силната мотивация на педагогическия колектив. Затова каним желаещите и мотивираните ръководства да заявят желанието си писмено с попълване на формуляра в сайта.


Дарете избрана от Вас сума

Можете да подпомогнете работата ни по устойчивото въвеждаване на "Приятелите на Зипи" в образователната система като дарите избрана от Вас сума.