Кръгла маса „Приятелите на Зипи и стратегиите за справяне с конфликти при деца в предучилищна възраст“

На 19.02.2016 г. Фондация „Асоциация Анимус“ организира кръгла маса на тема „Програмата Приятелите на Зипи и подобряването на стратегиите за справяне с конфликти при децата в предучилищна възраст“.

Мария Чомарова, директор на фондацията, откри събитието, на което присъстваха учители, психолози, директори на детски градини и училища в София. Гости на срещата бяха и Аделина Белчева – главен експертен съветник от Парламентарната комисия по образование и наука, г-жа Каралайн Лифорд от партньорската организация „Partnership for Children“, Великобритания и представители на столичната община. Десет училища и детски градини в столицата работят по програмата „Приятелите на Зипи“. Някои от тях представиха своя личен опит и споделиха впечатления от работата с „Приятелите на Зипи“ в техните класове.

Перспективи за приложение на програмата в бъдеще:
Още 100 паралелки в начален курс от различни населени места да бъдат включени в курс за обучение за учебната 2016/20 17 година;

Бихме искали „Приятелите на Зипи“ да се включи в цялостен училищен подход за насърчаване на психичното здраве и намаляване на агресията в училище. Предвиждаме това да стане съвместно с още две пободни училищно-базирани програми за следващите възрастови групи (основно училище и средно училище) в рамките на следваща дългосрочна дейност на „Асоциация Анимус“.

IMG_2798

IMG_2777

IMG_2772

IMG_2820

 

Публикувано в Новини и Събития.