Priatelite na Zippy_logo BG-1

Излезе електронният бюлетин „Приятелите на Зипи“

Бюлетинът отразява процеса по пилотно въвеждане на програмата „Приятелите на Зипи“ в България. В него можете да прочетете акценти от проведено изследване, което измери успeха и ефективността й и в български условия. Данните показаха, че родителите на децата, които са участвали в програмата, отчитат увеличаване на активните стратегии за справяне и намаляване на негативните такива […]

bereavemnent3

Детските страхове

Обичайно е за децата да се тревожат за неща от време на време. Някои деца са „родени неспокойни“, с тенденция да се безпокоят през целия си живот. Много деца се тревожат за промени и нови ситуации: ново бебе в семейството, преместване в ново жилище, започнване на училище. Приятелствата се сменят често за малките деца и […]