Професионалният екип на програмата

В международен план програмата „Приятелите на Зипи” се разпространява от оторизиран за всяка страна представител, подбран чрез триетапна оценка на капацитета и мотивацията.

Фондация „Асоциация Анимус” е минала всички етапи на оценка и е одобрена от управителния съвет на програмата за оторизирана организация, която да подготви и координира изпълнението на програмата в България. Във всяка държава програмата се прилага на 3 фази: подготовка и обучение на обучители от екипа на избраната оторизирана организация, обучение на учители от вече обучените обучители на избраната организация, въвеждане на програмата в училище.

12 психолози от екипа на Фондация „Асоциация Анимус” преминаха обучение за обучители по програма „Приятелите на Зипи”. Специално подготвеният екип може да провежда обучения на специалистите от училище, за да могат да я прилагат в своите класове. В процеса на работа с програмата допълнително се предлага текущо обучение и методическа подкрепа за учителите, прилагащи я в България.

На снимката екипът ни в края на своето обучение (отляво надясно и от горен към долен ред):

Марина Ангелова, Светослав Савов, Кристина Ненова, Надя Захариева, Надежда Стойчева (директор на Фондация „Асоциация Анимус“), Катя Кръстанова, Мария Чомарова (директор на Фондация „Асоциация Анимус“), Димитър Германов, Надя Кожухарова, нашите обучители Карълайн Лифърт и Карълайн Игар, Силвия Димитрова, Анна Миланова (национален координатор на програмата за България), Елица Томова, Петя Петрова.

Training team