Описание на програмата

„Приятелите на Зипи” е международно призната програма за насърчаване на психичното здраве. Целта на програмата е да овласти децата да се справят по един здравословен и конструктивен начин с проблеми и кризисни ситуации, в настоящия момент от живота им или в бъдеще, чрез придобиване на умения за разрешаване на конкретни проблеми и разбиране и овладяване на емоциите – своите и на другите. В програмата от всеки урок децата се учат да прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, повишават собствената си самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Това от своя страна ги овластява да помагат на себе си и на другите и да приемат и ценят различията на децата в класа.

Програмата се осъществява в десетки страни по света, като България е 28-мата държава, в която стартира нейното приложение. Ефективността й е доказана чрез множество изследвания в училища и детски градини, където е била прилагана до момента.

„Приятелите на Зипи” се осъществява в рамките на 24 урока, всеки урок е с продължителност един учебен час, а цялата програма продължава една учебна година. Тя е изградена от поредица илюстрирани разкази за едно насекомо, отглеждано като домашен любимец, наречено Зипи, и неговите приятели – група малки деца. Историите в разказите и дейностите в модулите се занимават с ежедневни трудности, пред които се изправят децата. Докато слушат и обсъждат проблемите от разказите и участват в забавни дейности (рисуване, ролеви техники, игри), децата развиват положителни стратегии за справяне, което ги кара да се чувстват по-добре и да не изпитват необходимост да нараняват себе си или другите. Във всеки урок се отваря пространство, в което децата изказват мисли и чувства, свързани със задачата, за да се научат да разбират, символизират и управляват емоциите си и да мислят за повече от едно решения на даден проблем. Основен принцип е предприетите решения е да не вредят на другите. Програмата е разделена на 6 модула, които са посветени на следните теми:

1. „Чувства” – децата започват с обсъждане на чувствата – тъга, щастие, гняв, завист и раздразнителност. Упражняват се да назовават емоциите си в различни ситуации и да търсят начини да се почувстват по-добре.

2. „Общуване” – Този модул учи децата как да общуват ефективно. Програмата ги научава да изслушват другите. Обучава ги как да помолят за помощ и да кажат това, което искат, дори и в трудни ситуации. Мълчаливите деца често ”се разкриват” при тези сесии и се научават да се изразяват по-свободно.

3. „Взаимоотношения” – Тук децата учат за приятелството – как да създадат и задържат приятелите си и как да се справят със самотата и отхвърлянето. Упражняват се как да казват „Съжалявам” и как да спечелят отново приятел след кавга.

4. „Разрешаване на конфликти” – Този модул се занимава с това как се разрешават конфликти и учителите коментират, че децата бързо се усъвършенстват в преодоляването на различията си. По-специално, този модул се занимава с проблемите при малтретиране и това, което децата могат да правят, ако те или други са обект на тормоз.

5. „Справяне с промени и загуби” - Този модул разглежда справянето с промените, както големи, така и малки. Най-голяма промяна настъпва, когато някой почине. Въпреки че възрастните често намират смъртта за много трудна за разговор тема, при малките деца рядко е така. Те приветстват възможността да говорят открито по тема, превърнала се в табу за много възрастни. Сесията, протекла като посещение на гробище, е често, изненадващо може би, класирана като най-успешната сесия на цялата програма.

6. „Аз се справям” - Финалният модул затвърждава всичко, което децата са научили – да намират различни начини за справяне, да помагат на другите и да се адаптират към нови ситуации. Заключителната сесия протича като празненство, на което всяко дете получава корона и сертификат.

Накрая на програмата децата се научават да разграничават ситуациите, които могат да променят от тези, които не могат, както и да прилагат подходящи стратегии за справяне и в двата типа ситуации. Това подобрява емоционалната устойчивост на децата и те по-рядко имат нужда от външна помощ и по-рядко прибягват до деструктивни реакции, нараняващи другите или себе си. Агресията и тормозът в училище намаляват, тъй като децата усвояват алтернативни начини за справяне с трудностите.

Работата с целия клас има редица предимства: децата със свобода на изразяване дават идеи и решения, които да бъдат използвани от по-неуверените деца. Обикновено учителите споделят, че благодарение на „Приятелите на Зипи” децата възприемат общ език, който им дава възможност да изразяват какво чувстват, така че да бъдат разбрани от другите. Програмата работи последователно, като всеки урок надгражда върху това, което вече е било научено.

Децата, веднъж преминали през цялата серия от уроци на „Приятелите на Зипи”, придобиват ниво на емоционална грамотност, което в дълбочина променя начина, по който те се самовъзприемат и асертивността им, като затвърждава здравословни модели на общуване и справяне с различен вид фрустрации. Инвестицията в изграждането на подобен род умения за ненасилствено общуване, за успешно разрешаване на конфликти и идентифициране и признаване не само на собствените емоции, но и на тези на другите, е всъщност инвестиция в дългосрочното възпитание на бъдещи активни граждани. Оценките на програмата за ползите за децата участвали в програмата, проведени в международен план, доказват, че уменията, придобити от децата, се запазват и в по-горните класове.