Как да се включите

Фондация ”Асоциация Анимус” стартира програмата „Приятелите на Зипи” в България чрез пилотен проект, който обхваща 10 учебни заведения в гр. София с проблеми с училищното насилие и отпадане на уязвимите деца от училище

Проектът „Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България” е в партньорство с норвежката организация Voksne for Barn и е финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014.

За учебната 2014/2015 г. пилотно и безплатно програмата ще се въведе в 10 уязвими училища на територията на гр. София. Основни критерии за избора на училищата са: наличие на мултиетническа общност, мотивация на екипа, перспектива за устойчиво развитие на програмата, липса на психологическа помощ в училищната среда. Списък на избраните училища ще бъде публикуван на сайта.

Всяко едно училище при желание и наличен ресурс може да заяви участие извън рамките на проекта, като за целта изтегли и попълни следното заявление.

Формуляр за заявление_училища

Формуляр за заявление_детски_градини

След изпращане на заявлението на animus@animusassociation.org кандидарурата се обсъжда и одобрява от нашия екип.

Обучителите на Фондация „Асоциация Анимус” са единствените, които са оторизирани да обучават професионалистите от училищата в прилагане на програмата с техните класове. Обучението на учителите е много важна част от прилагането на „Приятелите на Зипи” и затова програмата е предвидена само за учители, които са посещавали първоначален курс на обучение в „Приятелите на Зипи”. Обучителният комплект е авторски продукт, който не може да бъде закупен от книжарница и използван. Работата с него се легитимира след преминато обучение на учители от съответното образователно заведение.

Ако се интересувате от въвеждане „Приятели на Зипи” във вашия район, най-добре е да привлечете и групирате няколко местни училища, за да бъде обучителният курс достатъчно рентабилен за вас и да се възползват възможно повече професионалисти. Ние приветстваме запитвания от училища, Регионалните Инспекторати по Образованието (РИО) и общини.

Одобрени училища за пилотния етап на проекта