За Фондация Асоциация Анимус

Фондация „Асоциация Анимус“ е основана от професионалисти в помагащите професии – психолози, психотерапевти, социални работници. Създадена е през 1994 г., а през 2001 г. придобива статут на организация в обществена полза.

Мисията на Анимус е да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в българското общество и го постига, като работи за осъществяването на следните цели:

развива достъпни психотерапевтични и психоаналитични услуги и програми, предлагащи професионална и компетентна помощ,

създава обществени нагласи на толерантност към различието, уважение към страданието и неприемане на насилието,

популяризира ценностите на динамичната и психоаналитичната психотерапия и психоанализа, насърчава демократичните промени в българското семейство и общество,

разработва и изпълнява проекти и програми в подкрепа на хора, които се нуждаят от помощ.

Основните насоки на работа са да стимулира разбирателство в обществото; да насърчава повишаването на уважението към жените, да действа като посредник между държавните институции и неправителствени организации, като координира дейности по проблемите на насилието срещу жени и деца.

Към момента организацията управлява няколко социални услуги за деца и възрастни. Можете да прочетете повече за дейността ни на нашия сайт: www.animusassociation.org

Наред с работата на „Асоциация Анимус” по психо-социална подкрепа на пострадали, стремеж на организацията е да се включва все повече в дейности за промоция на психичното здраве и здравословното общуване между хората, както и такива, насърчаващи активното детско участие в гражданския живот. Това породи интереса на екипа ни към прилагане на програмата „Приятелите на Зипи” в българските детски градини и училища.