Материали за професионалисти

Понятието „Справяне”

Браян Мишара, д.п.н.
Директор, Център за Изследвания и Интервенции при Суицид и Евтаназия
Професор, Департамент по Психология,
Университет на Квебек в Монреал

Най-важното понятие в „Приятелите на Зипи“ е Справянето (още наричано „копинг”, „копинг стратегии” от английското „cope” – справям се).

На теория съществуват редица възможности за справяне, но уменията, които се насърчават в „Приятелите на Зипи” са всеобщо признати за важни. Един от най-влиятелните подходи е разработен от Ричард Лазаръс и Сюзън Фолкмън, според които справянето „се отнася до промяна в когнитивните и поведенчески усилия при посрещане на специфични нужди, оценени като трудни или надхвърлящи възможностите на даден човек.“

Когато се сблъскаме с трудна или стресова житейска ситуация, реагираме по най-различен начин – опитваме се да я направим по-благоприятна или да намалим стреса и отрицателните емоции, които тя поражда. Всяка от тези реакции може да се нарече „справяне”.

Всеки човек реагира по различен начин. Например, хора, разстроени от спор с близък приятел или роднина, отклоняват вниманието си в мисли за нещо друго, пазаруване, четене на книга, за да избегнат справяне с положението. Други се занимават с неща, които ги успокояват физически, като взимане на отпускаща вана, пиене на алкохол, успокоителни или тичане. Трети търсят помощ или съвет от приятелите си как да се справят с положението, или активно се опитват да разрешат конфликта.

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЕЛИЯ ТЕКСТ

Как да включим родителите?

Програмата „Приятелите на Зипи” успява ефективно да развива у децата социални умения и умения за справяне, независимо от включването на родителите. Все пак ползата за децата е голяма, ако родителите помагат за затвърждаване на наученото в занятията, а някои семейства дори са открили, че всички у дома биха могли да имат полза – едно от семействата например взело решение да продължи с „време за Зипи” у дома, като всички сядат заедно и споделят своите мисли и усещания за изминалия ден.

Ето защо е добра идея родителите да бъдат осведомени за темите, които се засягат в „Приятелите на Зипи”, като това може да бъде направено по най-различен начин.

Наръчникът за родители към „Приятелите на Зипи” предоставя лесно за четене въведение в програмата. Някои от учителите организират специална среща с родителите преди началото на програмата, за да ги информират какво включва тя. Други са открили, че това би могло да е непродуктивно, тъй като родителите биха се обезпокоили от теми, засягащи лични преживявания или пък разговори за смъртта.

Тези учители предпочитат да проведат срещата няколко седмици след стартирането на програмата, през което време родителите вече ще са чули децата си да обсъждат Зипи и ще са видели ползите от заниманията, а вероятността да бъдат обезпокоени би била по-малка.

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЕЛИЯ ТЕКСТ